TR EN

Çevre ve İSG PolitikasıValfsel Armatür Sanayi A.Ş. kuruluşundan beri sürdürdüğü
tüm faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun olması
için büyük bir özen göstermiş, bunu
politika olarak benimsemiştir.
 


Valfsel Armatür Sanayi A.Ş. yönetimi ve tüm çalışanları olarak;

 • Yürürlükte bulunan tüm Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler, müşterilerimizin İSG doğrultusundaki kurallarına ve diğer şartlara uymayı,
 • Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile ortaya çıkabilecek yeni fikir ve oluşumlarının çevre etkilerine yönelik mevzuat oluşumuna öncülük etmek,
 • Tüm paydaşlarımızın ihtiyaç beklentilerini karşılamayı,
 • Üst yönetimin desteği ile şirketin tüm çalışanlarında, müşterilerde ve tedarikçilerde çevre bilincini yaygınlaştırmayı,
 • Çalışma şartlarını ve ortamını sürekli iyileştirici çalışmalar yapmayı,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Atıklarımızın mümkün olduğu ölçüde geri kazanımını sağlamayı, bu amaçla yöntemler araştırmayı, geliştirmeyi ve uygulamayı,
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak için, ürettiği ürün teknolojisinde sürekli gelişmeyi sağlamayı,
 • Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmayı ve geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
 • İç ve dış hususlarda stratejik amaçlarımıza ulaşmak için risk ve fırsatları ele alarak çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan ürünler üretmeyi,
 • Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevre yönlerimizi, çevresel etkilerini sürekli kontrol altında tutarak çevre yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirerek performansımızı geliştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerini, etkilerini sürekli kontrol altında tutarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetim sistemi ve İSG performansının sürekli iyileştirerek performansımızı geliştirmeyi,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesini ve buna ilişkin sürekli iyileştirmeler yapmayı,

Çevre ve İSG Yönetim Sistemini kamuoyunun incelemesine açık tutmayı, beyan ve taahhüt ediyoruz.