TR EN

Çevre ve İSG Politikası

 

Valfsel Armatür Sanayi A.Ş. kuruluşundan beri 

 
 sürdürdüğü tüm faaliyetlerinin yasal düzenlemelere
 
 uygun olması için büyük bir özen göstermiş, 
 
bunu politika olarak benimsemiştir.
 
 
 
Valfsel Armatür Sanayi A.Ş. yönetimi ve tüm çalışanları olarak ;
 
  • Yürürlükte bulunan tüm Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler, müşterilerimizin İSG doğrultusundaki kurallarına ve diğer şartlara uymayı,
  • Çalışma şartlarını ve ortamını sürekli iyileştirici çalışmalar yapmayı,
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
  • Atıklarımızın mümkün olduğu ölçüde geri kazanımını sağlamayı, bu amaçla yöntemler araştırmayı, geliştirmeyi ve uygulamayı,
  • Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmayı ve geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
  • Çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan ürünler üretmeyi,
  • Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevre yönlerimizi, çevresel etkilerini sürekli kontrol altında tutarak çevre yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirerek performansımızı geliştirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği risklerini, etkilerini sürekli kontrol altında tutarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetim sistemi ve İSG performansının sürekli iyileştirerek performansımızı geliştirmeyi,
  • Çevre kirliliğinin önlenmesini ve buna ilişkin sürekli iyileştirmeler yapmayı,
  • Çevre ve İSG Yönetim Sistemini kamuoyunun incelemesine açık tutmayı, beyan ve taahhüt ediyoruz.