TR EN

Çevre ve İSG PolitikasıValfsel Armatür Sanayi A.Ş. kuruluşundan beri sürdürdüğü
tüm faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun olması
için büyük bir özen göstermiş, bunu
politika olarak benimsemiştir.
 

 

Valfsel Armatür Sanayi A.Ş. yönetimi ve tüm çalışanları olarak;

 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yürürlükte bulunan tüm mevzuatlara, idari düzenlemelere ve müşterilerimizin Çevre, İSG doğrultusundaki kuralları ile diğer şartlara uymayı,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimize ulaşmak amacıyla çalışanlarımızda, müşterilerde ve tedarikçilerde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • İç ve dış hususlarda stratejik amaçlarımıza ulaşmak için risk ve fırsatları ele alarak çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak, çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan ulusal ve uluslararası sağlık standartlarına uygun ve kaliteli ürünler üretmeyi,
 • Paydaşlarımızın ihtiyaç beklentilerini karşılamayı,
 • Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla, çalışma şartlarını ve ortamını sürekli iyileştirici faaliyetler yapmayı,
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak için, ürettiği ürün teknolojisinde sürekli gelişmeyi sağlamayı,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesini ve buna ilişkin sürekli iyileştirmeler yaparak, atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmayı, geri kazanımını sağlamayı ve geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi,
 • Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevre yönlerimizi, çevresel etkilerini sürekli kontrol altında tutarak çevre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek performansımızı geliştirmeyi,
 • Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile ortaya çıkabilecek yeni fikir ve oluşumlarının çevre etkilerine yönelik mevzuat oluşumuna öncülük etmek,
 • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi amacıyla, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve İSG risklerini azaltarak sürekli kontrol altında tutmayı,
 • İSG yönetim sistemi ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi amacıyla, çalışanların danışma ve katılımını sağlayarak, kurum İSG kültürümüzü geliştirmeyi,

Çevre ve İSG Yönetim Sistemini kamuoyunun incelemesine açık tutmayı, beyan ve taahhüt ediyoruz.