TR EN

Garanti şartları

1-Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Krom kaplı ürünler 5 yıl ; diğer kaplama çeşitleri 2 yıl garantilidir.

Ürün gruplarına göre garanti süreleri:

Krom kaplı ürünler 5 yıl
Diğer kaplamalı ürünler 2 yıl
İç takımlar 5 yıl
Duş sistemleri 5 yıl
Aksesuarlar 5 yıl
Tamamlayıcı ürünler 5 yıl
Fotoselli ürünler 5 yıl
Termostatik ürünler 5 yıl
Zaman ayarlı ürünler 5 yıl

2-Ürünlerimizin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı üretim hatalarına karşı Firmamızın garantisi kapsamındadır.

3-Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre , ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun

olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis edecektir.

4-Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse imalat hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın yetkili servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

6-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-Garanti kapsamında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

8-Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

 

Garanti kapsamı dışında kalan durumlar

1-Taşıma sırasında ürünlerde meydana gelebilecek hasarlar.

2-Ürünlerin, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği ortamlarda uzun süre kalmasından dolayı kaynaklanan yüzey bozulmaları.

3-Yetkisiz kişilerce kullanma yerlerinde yapılan hatalı montajdan meydana gelen arızalar.

4-Yeni inşaatlarda tesisatın temizlenmeden ürünlerin monte edilmesi sonucunda, inşaat artıklarının meydana getirdiği arızalar.

5-Ürünlerin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

6-Asit ve aşındırıcı toz veya sıvı ihtiva eden temizlik maddeleri ile yapılan temizleme sonucundaki yüzey bozulmaları.

7-Ürünlerin yetkisiz onarım birimleri tarafından demonte edilmesi.

8-Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçalar nedeni ile ürün özelliğinin bozulması.

9-Ürünlerin şebeke basıncı 5 bar'ın üzerinde olan tesisatta, basınç düşürücü bağlanmadan kullanılması.

10-Ürünlerin şebeke su veya ortam sıcaklığı 5 °C ile 60 °C arasında kullanılmaması ve don olayı sonucu meydana gelecek arızalar.

11-Pilli ürünlerde pilin arıza dışı normal olarak tüketilmesi.

12-Elektrikli ürünlerde ürünün 220V 50Hz şebeke gerilimi dışında çalıştırılması.

13-Ürünün kullanıldığı ortamın asit ve aşındırıcı toz veya sıvı içeren temizlik ürünleri ile temizlenmesi sonucu ortaya çıkan buharın yetersiz havalandırma nedeniyle ürünün kaplamasında meydana getireceği bozulmalar.

14-Pilli ürünlerin orjinal pil dışındaki herhangi bir pil ile çalıştırılması.

15-Ürünün hatalı veya sert kullanılması ya da kullanıcı hatası sonucu oluşacak arızalar.

16-Ürünün tesisattan gelen taş partikülleri, çamur, çapak, kum vb. etkilerle veya kireçlenme nedeniyle oluşan arızalar.

17-Ürünün normal çalışma basıncı 0.5-5 bar arasında çalıştırılmaması sonucu oluşan arızalar.

18-Atmosferik olay sonucu veya ürünlerin dış ortamda kullanımı sonucu oluşabilecek hasarlar.