PDF çıkartılıyor. Lütfen bekleyin.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

(KALİTE-ÇEVRE-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ)

 

Ebedi Müessese ülküsü ile bütün varlığını kurduğu Elginkan Vakfı‘na vakfeden kurucularımızın vasiyeti doğrultusunda, Elginkan Topluluğu üyesi olan Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.’nin amacı dünya standartlarına ve müşteri beklentilerine uygun sıhhi tesisat armatürleri üretmek, kalitemizi sürekli geliştirmek, insana ve çevreye duyarlılıkta örnek teşkil ederek, ebedi müessese ve dünya şirketi olmaktır.

                 Valfsel Armatür Sanayi A.Ş. yönetimi ve tüm çalışanları olarak;

 

 • E.C.A. kalitesini daha ileri taşımayı, dünya markası haline getirmeyi, topluma faydalı ve çevreye saygılı olmayı,

 

 • Yasal mevzuat ve diğer şartlardaki yükümlülüklerimizi, müşterilerimiz ve ilgili taraflarımızın şartlarını yerine getirmeyi,

 

 • Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hedeflenen ulusal ve uluslararası politikalar göz önünde bulundurularak Avrupa Birliği ve dünyada oluşturulan standartları ilke edinip sürdürebilirliği sağlamayı,

 

 • Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile ortaya çıkan yeni fikir ve gelişmelerle yeni mevzuat oluşumuna öncülük etmeyi,

 

 • Stratejik amaçlarımıza ulaşmada risk ve fırsatları ele alarak müşteri beklentileri doğrultusunda ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve müşteri isteklerine özel ürünler geliştirerek müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı, müşteri memnuniyetini arttırmayıve onlarla yıllarca beraber olmayı,

 

 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarımızda, müşterilerimizde, tedarikçilerimizde Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi, 

 

 • Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri sürekli kontrol altında tutarak çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, enerji ve doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi,

 

 • Atıkların azaltılması ve geri kazanımının sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi, geri kazanımı olmayan atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf ettirmeyi,

 

 • Etkin yönetim ve üst yönetimin desteği ile, iletişim, eğitim olanaklarından yararlanan çalışanlarımızın danışma ve katılımını sağlayarak ve yeni teknolojilerden de yararlanarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmeyi,

 

 • Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğinin sağlanması, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi, tehlikelerin ortadan kaldırılması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini azaltarak, sürekli kontrol altında tutarak, çalışma şartlarını ve ortamını sürekli geliştirmeyi,

 

 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kamuoyunun incelemesine açık tutmayı, beyan ve taahhüt ediyoruz. İnancımız, kalitenin insanla üretildiği ve devam ettirildiğidir.  Bütün Valfsel çalışanları politikamızın bilinçli ve gönüllü uygulayıcılarıdır.

 • Yayınlanma Tarihi: 19.06.2023
E.C.A. Mobil