PDF çıkartılıyor. Lütfen bekleyin.

VAKIF AMAÇLARI

VAKIF AMAÇLARI

Kültür değerlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimizi ve Türkçemizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak,

Bilim, Teknoloji ve Eğitim alanındaki faaliyetleri teşvik etmek,

Ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkânlarını artırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için okullar, eğitim kurumları açmak, işletmektir.

E.C.A. Mobil